Av den av genomsnittliga svenskens klimatpåverkan kommer en tredjedel från maten vi äter. Alla behöver äta, men eftersom våra totala konsumtionsbaserade utsläpp årligen ligger på nio ton koldioxidekvivalenter och vi bör dra ner på dem till ett ton per person per år innebär det att vi måste förändra vår kost.

Hur stor klimatpåverkan maten vi äter har beror på vad vi lägger på tallriken, snarare än var maten kommer ifrån. Högst klimatpåverkan har animalier, som kött, ägg och mejeriprodukter. Allra sämst är nötkött, vilket beror på växthusgasen metan.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!