Sedan oktober har miljontals djur dött, mer än tio tusen byggnader förstörts och sjutton personer är döda. Årets bränder är redan de värsta i Australiens historia och sommaren än ändå inte ens halvvägs. Överallt i eldens väg evakueras människor, som här i Lake Tabourie, New South Wales, där invånarna igår tittade på lågorna strax innan de tvingades lämna sina hem.

Sommarbränder är vanliga i Australien men med klimatförändringarna har de blivit fler och större. Enligt en rapport från Australiens motsvarighet till SMHI, Australian Bureau of Meteorology, har det fallit allt mindre regn om våren de senaste decennierna. Samtidigt har. medeltemperaturen stigit vilket gjort extremhetta vanligare och torrperioder ännu torrare. Sammantaget har detta gjort att säsongen för bränderna nu även omfattar våren.

Förra året blev det varmaste i Australiens historia, och i för några veckor sedan sattes en rad nya temperaturrekord, vilket drivit på bränderna ytterligare.

Situationen har inte förbättrats av att premiärminister Scott Morrisson ignorerat många förslag att vidta förebyggande åtgärder inför brandsäsongen, eller att han ifrågasatt kopplingen mellan bränderna och klimatkrisen. Å andra sidan kanske just det var väntat med tanke på att hans konservativa koalitionsregering vann valet med kol-vänliga budskap? Australien är en av världens största exportörer av kol, framförallt till Kina, Japan och Indien.