Att flyga är en av de aktiviteter som har absolut störst påverkan på klimatet under en kort tid. Genom att välja andra sätt att förflytta oss minskar vi därför vår skuld till den globala uppvärmningen. Likväl är det i vissa situationer omöjligt att ta sig dit man ska utan att flyga och då är klimatkompensation ett sätt att väga upp de utsläpp vi gjort oss skyldiga till.

Men vad innebär det i praktiken att kryssa i rutan för klimatkompensation, betala en (oftast ganska liten) summa pengar och sedan sätta sig i flyget? I korthet går klimatkompensation går ut på att en industri minskar sin klimatpåverkan genom att investera i projekt som minskar andra industriers klimatavtryck. Det kan handla om att minska utsläpp från till exempel kolkraft genom att bygga ut industrier som satsar på förnybar energi som solceller som därmed ersätter en del av kolkraften. Det kan också vara projekt som planterar träd, som i sin tur tar upp koldioxid.

Kompensationen är ofta temporär

Trots att klimatkompensation ska bromsa den globala uppvärmningen finns det ändå en rad problem med systemet. Det största är kanske att det ger intryck av att klimatkompensering tillåter oss att fortsätta konsumera och därmed upprätthålla en livsstil som inte är hållbar.

Ett annat problem är att det inte alltid är en permanent lösning. Att plantera träd är ett populärt sätt att absorbera koldioxid, men koldioxiden släpps ut igen när träden fälls och veden blir till bränsle. Det är orsaken till att trädplantering bara ska ses som en tillfällig lösning. Att investera i plantering är av träd kan dessutom skapa en falsk illusion av att klimatavtrycket minskar direkt eftersom de nya plantorna inte genast tar upp all den koldioxid som släpptes ut.

I bland annat Finland är det populärt att investerar man pengar från klimatkompensation i skogsplanteringsprojekt. De nyplanterade träden binder likväl inte några större mängder kol på många år eftersom de växer så långsamt. Med andra ord kompenserar man dagens utsläpp med en skogstillväxt man kan räkna med i framtiden.

De mest effektiva och mest hållbara sättet att kompensera är att investera i vindkraft och solceller, men det perfekta klimatkompensationsprojektet finns egentligen inte.