Klimatpanelens rapport om 1,5-gradersmålet från 2018 är en sammanställning av över 6000 vetenskapliga verk och har över 80 medförfattare. Målet gäller i förhållande till den globala medeltemperaturen innan 1850 (dvs. innan den industriella revolutionen gjorde att människan började bränna olja och kol för att driva maskiner och fordon). ⁣