Under Förenta Nationernas klimatmöte i Glasgow 2021 (COP26) poängterade man vikten av att hålla 1,5-gradersmålet från 2018. Siffran kommer från en sammanställning av över 6000 vetenskapliga verk och har över 80 medförfattare. Klimatmålet gäller i förhållande till den globala medeltemperaturen innan 1850 (dvs. innan den industriella revolutionen gjorde att människan började bränna olja och kol för att driva maskiner och fordon). ⁣

Redan idag har vi det cirka 1 grad varmare än 1850 och uppvärmningstakten är ca 0,2 grader per årtionde. Att vi nu vill begränsa uppvärmningen till 1,5 istället för 2 grader ger oss en säkerhetsmarginal att hinna anpassa oss till de förändringar som vi redan satt i rörelse. Dvs. havsnivåhöjningen, ökningen av vektorburna sjukdomar (sjukdomar som sprids via bärare som myggor eller fästingar) plus extremväder med värmeböljor, vattenbrist och översvämningar.

Vid 1,5 istället för 2 grader kan vi förhindra att två miljoner km2 permafrost smälter och frisätter infrusen metangas (även det en växthusgas) — det är en yta lika stor som Mexiko eller fyra gånger Sveriges. Redan nu har temperaturen ökat med 1,1 grader sedan 1850 och i praktiken har det tagit sig i uttryck i störtregn som dödat tusentals personer i bland annat Kina och Europa. I nordvästra Nordamerika har hundratals personer dött på grund av extrem hetta, enorm skogsbränder har brutit ut kring Medelhavet och i Australien. Höga temperaturer leder både till störtregn, översvämningar och torka. Om temperaturen stiger till 1,5 grader kommer 70 procent av jordens korallrev att försvinna, vid 2 grader stiger siffran till 99 procent.