🎧
Lyssna på avsnittet i din poddapp: AppleSpotifyGoogle • m.fl.

Sverige har hyllats för att ha brutit kopplingen mellan tillväxt och utsläpp. Utsläppen har alltså inte ökat i takt med den ekonomiska tillväxten. En  bidragande orsak till detta är att vi har flyttat våra utsläpp utomlands. När vi konsumerar saker som inte har producerats i Sverige räknas de inte in. Därför höjs det röster om att vi borde prata om konsumtionsbaserade, istället för produktionsbaserade utsläpp.

Och sanningen är att den nuvarande klimatpolitiken, med de förslag och åtgärder som föreslagits, räcker inte för att vi ska nå de mål Sverige förbundit sig att nå i Parisavtalet. Johan Kuylenstierna har bra koll på det här. Han har varit ordförande i klimatpolitiska rådet vars uppgift är att utvärdera den svenska klimatpolitiken på riksnivå.

I avsnitt 90 av Vad Vi Vets förklarande podd "Perspektiv" hör du Johan Kuylenstierna bland annat tala om:

  • de många olika klimatmål Sverige har
  • om hur klimatpolitiken styrs och utvärderas
  • vad som krävs för att vi ska ställa om snabbare

Ladda ner och lyssna på avsnittet

🎧 Du hittar avsnitt 90 av podden "Perspektiv" i din poddapp: Spotify, Apple, Google, m.fl