De Förenta nationernas panel om klimatförändring - IPCC - har släppt sin mest omfattande rapport någonsin om orsakerna till klimatförändring och om de förändringar risker som klimatförändringarna ger upphov till. Rapporten skiljer sig även från tidigare rapporter i sitt sätt att beskriva klimatförändringarna som "entydigt" orsakade av mänskliga aktiviteter. Innan denna rapport har IPCC endast sagt att människan bidragit till uppvärmningen.

Det är otvetydigt att det är människor som påverkar klimatet. I rapporten skriver forskarna att den ökning i extremväder sedan 1950-talet varit "extremt osannolik" utan människans förkärlek för att förbränna fossila bränslen.

På sätt och vis innehåller rapporten inget nytt. Att vårt sätt att använda fossila bränslen för transporter, uppvärmning produktion av varor och livsmedel påverkar klimatet negativt har man känt till sedan IPCCs arbete började 1988, och det framkommer också i den allra första rapporten från 1990.

Den sjätte rapporten, som släpptes i augusti 2021, upprepar därmed samma grundbudskap som funnits i tidigare rapporter. Klimatförändringarna är redan här. Utsläppen av växthusgaser - och särskilt koldioxid och metan - påverkar både klimatet och vår hälsa. Därför måste utsläppen minimeras så fort det är möjligt. Det som framkommer i den sjätte rapporten är att förändringarna går snabbare och effekterna är större än man kunde tänka sig när IPCC startade.

I rapporten ger forskarna en rad exempel på klimatförändringarnas effekter, och gör gång på gång en poäng av hur ovanliga dessa effekter är ur ett historiskt perspektiv, till synes för att underminera klimatskeptikers envetna argument om att det bara skulle röra sig om klimatvariationer.

Effekterna kommer märkas under lång tid framöver

I rapporten slår forskarna fast att koncentrationen av koldioxidekvivalenter i atmosfären är redan så hög att det kommer att påverka klimatet under flera decennier, kanske århundraden.

Detta märks redan, inte minst med de senaste åren allt frekventare förekomster av extremväder. De stora och utdragna värmevågor som tidigare ansågs förekomma en gång var femtionde år händer nu vart tionde år istället, slår rapporten fast.

Man kan beskriva det som att atmosfären dopats av klimatförändringarna. Det är därför det blivit vanligare med skogsbräder, intensiva regn och torka. Haven binder mer värme vilket ger upphov till cykloner och tropiska stormar. De ökade temperaturerna gör att mer vatten dunstar från markytan vilket bidrar till torka. Effekterna märks överallt på jorden, även om de ser olika ut på olika ställen.

Källa: IPCC

IPCC skriver att vi i dagsläget inte kommer att klara målet 1,5 grader. Om vi fortsätter som nu är vi på väg mot 2-3 graders uppvärmning i slutet av seklet om vi inte gör något drastiskt nu. Man förutspår att vi kommer att se störningar i matförsörjningen, att såväl torrperioder som vattennivåerna kan ge upphov till nya flyktingströmmar och att alltsammans kommer att påverka ekonomin negativt.

Det hoppfulla i en annars dyster rapport är dock att snabba minskningar av utsläppen de kommande åren ger oss chansen att hamna under 1,5 graders uppvärmning. Samtidigt kan det också mildra de långsiktiga effekterna som smältande isar och vattenhöjning. Även om de inte längre går att undvika kan vi åtminstone se till att utvecklingen går saktare.

Vi har fortfarande chansen att stoppa de värsta förändringarna. Framförallt genom att sluta använda fossila bränslen och stoppa avverkningar av skog.

IPCC konstaterar att det också kräver att länderna uppdaterar sina klimatplaner, höjer ambitionerna och gör allt de kan för att snabba på omställningen till en fossilfri ekonomi.


Rekordtemperaturer i Norden och Arktis
En värmebölja har drabbat Arktis och de norra delarna av Norden där flera temperaturrekord har slagits den senaste tiden.
Vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan
De största förändringarna för att minska din klimatpåverkan gör du på egen hand, visar forskningen.