Koldioxid är den fjärde vanligaste gasen i jordens atmosfär. Den är en så kallad växthusgas som bidrar till att bevara jordens temperatur. Utan koldioxid skulle jordens medeltemperatur skulle varit cirka 30 grader lägre.

Vid rumstemperatur är koldioxid omöjlig att antända, smaklös och färglös, vilket gör att den är osynlig. Vid andra temperaturer och tryck kan den bli flytande eller fast.

Koldioxid är lättlöslig i vatten och bildar då en vattenlösning innehållande en svaga syran vi kallar kolsyra (H2CO3). Men det är bara en del av koldioxiden som blir kolsyra i vatten, resten blir bubblor med koldioxid. Det vi kallar kolsyrebubblor i läsk och öl är alltså i själva verket koldioxid, och tillsätts för att göra smaken lättare. I de allra flesta fall används återvunnen koldioxid.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!