Kommunernas roll och ansvarsområden styrs till stor del av människorna som bor i den. Det är en demokratisk process som är reglerad enligt lag. Några av kommunernas viktigaste ansvarsområdena är att erbjuda skol- och utbildningsverksamhet till kommunens alla medborgare. Förutom barnomsorg, förskola, grundskola och gymnasieskola handlar det till exempel om särskola, kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare. Men kommunerna ansvarar också för att ordna med socialtjänst, omsorg för äldre och personer med funktionshinder.

Utöver detta ska kommunerna se till att det finns bostäder, bibliotek, hälsoskydd och miljöskydd. De ska säkerställa att det är rent på gatorna och att det finns många och bra ställen för människor att göra sig av med avfall och slänga sopor. De ansvarar också för räddningstjänsten, och för att det finns rent vatten och välfungerande avloppsfunktioner i kommunen. Men allt detta kostar mindre än man kan förvänta sig, i alla fall sett till del av budgeten. (Mer om det strax.)

Kommunerna strukturerar sitt arbete på olika sätt