Vilket kön en person tilldelas vid födseln definierar långt hur världen bemöter och kategoriserar personen, exempelvis genom könsuppdelade toaletter och tilldelning av personnummer. (Den näst sista siffran anger personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män.) Verkligheten är ändå mer komplicerad än den här binära och förenklade uppdelningen.