Vilket kön en person tilldelas vid födseln definierar långt hur världen bemöter och kategoriserar personen, exempelvis genom könsuppdelade toaletter och tilldelning av personnummer. (Den näst sista siffran anger personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män.) Verkligheten är ändå mer komplicerad än den här binära och förenklade uppdelningen.

I naturen finns gott om exempel på arter som byter kön under sin livstid. För en stor grupp människor är upplevelsen av den egna könstillhörigheten inte alls lika binär som det kön en utomstående person tillskriver den nyfödda babyn baserat på dess externa genitalier vid födseln. Eftersom upplevelsen av den personliga könstillhörigheten är just personlig går den inte heller att definiera från ett utomstående perspektiv. Det finns helt enkelt människor som inte identifierar sig med den kropp de föds in i. Könsdysfori kallas den här känslan. En del av de här personerna genomgår det som kallas könsbekräftande behandling får en kropp som samstämmer med hens könstillhörighet, både kroppsligt och juridiskt.

Transperson (T:et i HBTQ) är därför ett generöst samlingsbegrepp för personer som genom sina könsuttryck (hur de väljer att se ut) och/eller sin könsidentitet (hur de känner sig) avviker från den binära könsnormen i vårt samhälle (man/kvinna). Motsatsen till transpersoner är cispersoner - eller cismän och ciskvinnor. Cis- är från latin och betyder “på samma sida”, i meningen av att de identifierar sig med det kön de definierats som vid födseln.

På allt fler håll i världen justerar man lagstiftningen så den innefattar fler än två kön. I Sverige kämpar RFSU för att icke-binära personer ska få lagligt erkännande och en juridisk identitet i form av bland id-handlingar. I bland annat Tyskland, finns det sedan 2013 möjlighet att ha en juridiskt obestämd könsidentitet. I Indien är hijra benämningen på en person som föds som pojke och använder kvinnliga könsuttryck. År 2014 blev hijra juridiskt godkänt som ett tredje kön. På Facebook kan du välja mellan 58 alternativa könsidentiteter.

I Finland har organisationen Trans rf  samlat ihop 50 000 underskrifter, antalet det krävs för att  en lag ska behandlas riksdagen för att ändra lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet och lagen om befolkningsdatasystemet. Initiativet ska bland annat slopa det nu gällande steriliseringskravet före könskorrigering.

En inkomplett och allt annat än fullständig visuell kartläggning av könsidentitet och sexuella preferenser. Notera att identiteten är helt separat från preferenserna. Grafen representerar inte det fulla spektrat - det kan finnas kön som människor identifierar sig med som varken är “man” eller “kvinna”. Det finns inte heller några gränser mellan olika identiteter och olika preferenser utan de kan överlappa. Källa: Harvarduniversitetet.

Identitet och läggning helt olika saker

Det är viktigt att poängtera att identiteten som transperson, inte är kopplat till sexuella preferenser.  En orsak till det missförståndet kan vara att könsidentitet och sexuell läggning klumpas ihop i HBTQ-begreppet. För att krångla till det finns det är dessutom Q:et, queer, ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen.

Man kan alltså både vara homosexuell, bisexuell, asexuel, pansexuell och dessutom både transperson och queer. Eller enbart identifiera sig med en av bokstäverna i förkortningen. I USA använder man oftast begreppen LGBTQ eller GLBTQ men för att vara på den säkra sidan och inkludera alla ser man ibland även förkortningen LGBTTQQIAAP (lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, questioning, intersex, asexual, ally, pansexual.)

Paradoxalt nog är det just den inbyggda generositeten i begreppen som gör att många cispersoner känner att de inte förstår dem. För att göra det enklare kan man se rätten att leva enligt sin upplevda könsidentitet som en mänsklig rättighet.