Vilket kön en person föds med definierar hur världen bemöter och kategoriserar den personen, exempelvis genom könsuppdelade toaletter och tilldelning av personnummer. (Den näst sista siffran anger personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män.)

I naturen finns gott om exempel på arter som byter kön under sin livstid. Hos däggdjur är könstillhörigheten konstant och vad vi betecknar som homosexuellt beteende är inte ovanligt, exempelvis hos apor och giraffer. Men om det verkligen finns homosexuella individer är svårt att avgöra och frågan är om det överhuvudtaget är en viktig fråga? Djuren själva bryr sig förstås inte.

För en stor grupp människor är upplevelsen av den egna könstillhörigheten inte alls lika binär som vilket kön man föddes med. Eller för att vara exakt: det kön en utomstående person tillskrev barnet baserat på dess externa genitalier. Eftersom upplevelsen av den personliga könstillhörigheten är just personlig går den inte att definiera på ett objektivt sätt. Däremot verkar det finnas genetiska förklaringar till en del könstillhörigheter och sexuella preferenser.

Transperson (T:et i HBTQ) är därför ett generöst samlingsbegrepp för personer som genom sina könsuttryck (hur de väljer att se ut) och/eller sin könsidentitet (hur de känner sig) avviker från den binära könsnormen i vårt samhälle (man/kvinna). Eftersom vårt samhälle överförenklar könstillhörigheten av rationella och/eller sociala och rationella skäl kan man dra slutsatsen att kön är en social och samhällelig konstruktion.

Motsatsen till transpersoner är cispersoner - eller cismän och ciskvinnor. Cis- är från latin och betyder “på samma sida”, i meningen av att de identifierar sig med det kön de definierats som vid födseln. En majoritet av alla däggdjur (däribland människor) är cispersoner.

De som däremot identifierar sig som det motsatta könet kallas för transsexuella ända tills de genomfört en könskorrigerande operation och då äntligen får vad de upplevt som sitt rätta kön.

En inkomplett och allt annat än fullständig visuell kartläggning av könsidentitet och sexuella preferenser. Notera att identiteten är helt separat från preferenserna. Grafen representerar inte det fulla spektrat - det kan finnas kön som människor identifierar sig med som varken är “man” eller “kvinna”. Det finns inte heller några gränser mellan olika identiteter och olika preferenser utan de kan överlappa. Källa: Harvarduniversitetet.

Identitet och läggning helt olika saker

Det är viktigt att poängtera att identiteten som transperson, inte är kopplat till sexuella preferenser.  En orsak till det missförståndet kan vara att könsidentitet och sexuell läggning klumpas ihop i HBTQ-begreppet. För att krångla till det finns det är dessutom Q:et, queer, ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen.

Man kan alltså både vara homosexuell eller bisexuell och dessutom både transperson och queer. Eller enbart identifiera sig med en av bokstäverna i förkortningen. I USA använder man oftast begreppen LGBTQ eller GLBTQ men för att vara på den säkra sidan och inkludera alla ser man ibland även förkortningen LGBTTQQIAAP (lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, questioning, intersex, asexual, ally, pansexual.)

Paradoxalt nog är det just den inbyggda generositeten i begreppen som gör att många cispersoner känner att de inte förstår dem.