Vilket kön som observeras hos en person vid födseln definierar hur världen bemöter och kategoriserar hen i allt från tilldelning av personnummer (näst sista siffran anger personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män) till könsuppdelade toaletter. Verkligheten är likväl mer komplicerad än den här förenklade uppdelningen.

I naturen finns gott om exempel på arter som byter kön under sin livstid. För en stor grupp människor är upplevelsen av den egna könstillhörigheten inte alls lika binär som det kön samhället tillskriver den nyfödda babyn utifrån dess externa genitalier vid födseln.

Eftersom upplevelsen av den personliga könstillhörigheten är just personlig går den inte heller att definiera från ett utomstående perspektiv. Det finns helt enkelt människor som inte identifierar sig med den kropp de föds in i. Könsdysfori kallas den här känslan. En del av de här personerna genomgår det som kallas könsbekräftande behandling och får en kropp som samstämmer med hens könstillhörighet, både kroppsligt och juridiskt.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!