Svenskarna är ett väldigt skuldsatt folk. Många tror att konsumentlagstiftningen gör att de är skyddade mot alltför dåliga villkor. Riktigt så enkelt är det dock inte. Som en enkel huvudregel gäller att alla vuxna människor ansvarar fullt ut för de avtal som de ingår. Det gäller alla.

Konsumentkreditlagen reglerar krediter, d.v.s. lån, som en näringsidkare lämnar till en konsument. Trots att lagens namn verkar antyda att lagen gäller konsumentskydd så skyddar inte alla regler i lagen konsumenten direkt. Konsumentkreditlagen bygger på flera direktiv från Europeiska Unionen, och är en mix av ett konsumentskydd, regler för hur kreditmarknaden borde fungera inom EU och om tillsynen av kreditmarknaden, dvs. om det som ofta kallas för näringsrättsliga regler.

Reglerna i konsumentkreditlagen ger bara ett direkt skydd för konsumenten ibland, inte alltid. En regel i konsumentkreditlagen innebär alltså inte per automatik att det är just konsumenten som är skyddad. Det är också så att gränsen för vad man får tåla som konsument ofta är betydligt längre bort än vad man kanske kan tro. Det är faktiskt ganska mycket som är tillåtet.