Även i krig måste de stridande parterna förhålla sig till vissa regler, framförallt Haagkonventionerna och Genevekonventionerna. De förstnämnda reglerar hur stridande parter får, och inte får agera i krig mot varandra, medan de sistnämnda styr hur icke-stridande (civila och krigsfångar) ska behandlas. Krigets regler är en del av det vi kallar folkrätten, vilket är det juridiska område som reglerar förhållande mellan olika stater.

Haagkonventionerna innehåller detaljerade överenskommelser om hur krigsfångar ska behandlas (kopplat till Genevekonventionernas regler för hur skadade ska hanteras), förbjuder användande av gifter på slagfältet, att döda motståndare som gett upp, att plundra städer eller platser, att attackera eller bomba städer som saknar militärt försvar. Man får inte heller tvinga civila på ockuperat territorium att strida mot sitt eget land och kollektiv bestraffning är förbjudet.