Som namnet antyder verkar Kristdemokraterna för ett demokratiskt samhälle byggt på kristen människosyn och värdegrund. Partiet, som leds av Ebba Bush, startade 1964 som en reaktion på att ett förslag till ny läroplan för gymnasiet innehöll mycket mindre kristendomsundervisning än tidigare. (Reformen gick igenom.)

Kristdemokraterna är en del av den stora internationella kristdemokratin, världens näst största politiska rörelse efter arbetarrörelsen. Förutom den kristna värdesynen brukar kristdemokratiska partier också vara kända för att värna traditionella familjevärderingar, om än ur ett ganska snävt heteronormativt perspektiv. Svenska Kristdemokraterna är dock mer progressiva och toleranta när det gäller HBTQ frågor än många av sina europeiska kollegor.