Bilden ovan skiljer antagligen sig från din föreställning om en programmerare. Ofta illustreras yrket med stereotyp bild av en ung man i t-shirt, och det beror på att stereotypen stämmer. De flesta som kodar är män.

Programmering har ändå inte alltid varit ett typiskt manligt yrke. Den första programmeraren i historien var till exempel matematikgeniet Ada Lovelace vars anteckningar om den analytiska maskinen, den första programerbara datorn, ledde till utvecklingen av världens första algoritm.

Den här bilden föreställer några av Sveriges första programmerare, sysselsatta med att skapa hålkort för att få IBMs dator i Stockholm att utföra önskade kalkyler någon gång på 1930-talet. Programmering betraktades som kvinnogöra. Männen skruvade ihop datorerna och kvinnorna kodade ”bara” dem. Precis som kvinnor i alla tider varit ansvariga för hushållets tjänstefolk och gett den sina uppgifter, var det kvinnorna som fick ge maskinerna instruktioner.

På 1930-talet var det kvinnor i Stockholm som skapade hålkorten för att få IBMs dator att utföra önskade kalkyler. På 1950-talet i USA kunde man, utan varken utbildning inom ämnet eller erfarenhet, få jobb som programmerare vid det anrika Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mer än hälften av de som anställdes för att programmera den amerikanska militärens första dator år 1946 var kvinnor och så fortsatte det vara i flera decennier.