Ett problem med koldioxidgas är att gasen inte syns. Årtionden av tekniska landvinningar har gjort att fabriker och kraftverk numera kan rensa bort sot och alla de andra föroreningar som gav röken sin gråa eller svarta färg. Koldioxid har ingen färg och det som släpps ut syns alltså inte.

Det ställer till problem med den som vill illustrera utsläpp från verksamheter som släpper ut en massa koldioxid, exempelvis kolkraftverk. Det är svårt att visualisera koldioxidutsläpp och klimatproblemen överlag eftersom gasen inte är farlig för varken naturen eller oss människor. Det är den stegvisa ökningen som är problemet, och de effekter det får. Ett utsläpp av gifter i en flod som blir missfärgad är mera självförklarande.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!