Allt fler delstater i Förenta staterna har legaliserat cannabis. Det markerar en kraftig förändring i allmänhetens syn på det narkotiska preparatet under det senaste decenniet. Det råder ingen tvekan om att cannabis, marijuana och hash har negativa hälsoeffekter. Två faktorer som spelar in är att lagstiftarna inser att narkotikapolitiken har ett rasistiskt förflutet och man vill förändra det. En annan är att de ekonomiska drivkrafterna är större än tidigare.

Ekonomiska drivkrafter

År 2020 såldes cannabisprodukter i USA för sammanlagt 17, 5 miljarder dollar. I jämförelse drog den amerikanska fotbollsligan NFL, USA:s största sport, "bara" in 12 miljarder dollar på samma tid. På många håll ser man nu cannabis som vägen till en blomstrande ekonomi efter pandemin. Ekonomer jämför situationen med tiden efter den tretton år långa förbudstiden då det blev lagligt att sälja alkohol igen.

Foto: Chase Fade / Unsplash
Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!