En internationell grupp forskare publicerade nyligen en medicinsk artikel som visar att 25 procent  av de drygt 80 000 barn som drabbats av coronaviruset och deltagit i studierna hade symtom som höll i sig eller dök upp igen under en till tre månader. De vanligaste symtomen var humörsvängningar, trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk och andningssvårigheter. Nästäppa, koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, minskad aptit och luktbortfall fanns också med på listan.

Angelica Cuapio, forskare vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet, är en av de som deltagit i arbetet med artikeln. Hon och hennes kollegor trodde tidigare att andelen barn som utvecklat långtidscovid skulle vara relativt låg. ”Vi blev verkligen förvånade när vi utförde metaanalyser och fick reda på att så mycket som en fjärdedel av deltagarna i de granskade studierna visade symtom på långtidscovid”, säger Cuapio till Vad Vi Vet.


Barn får allvarligare symtom

Det är vanligare att vuxna blir allvarligt sjuka i coronaviruset än barn, men även barn kan drabbas av  långvariga symtom och följdsjukdomar. En sällsynt men mycket allvarlig följdsjukdom är MIS-C, ett hyperinflammatorisk tillstånd som ofta kräver intensivvård. Sjukdomen uppträder oftast 2–6 veckor efter en covidinfektion och ger symtom som hög feber, huvudvärk och kan påverka organ och vävnader i kroppen.