Det hörs på partiets namn att Liberalerna står för friheten att forma sitt eget liv oavsett bakgrund och förutsättningar, oavsett var man bor bor och vem man älskar. Samtidigt är man för mer krav.

Partiet som leds av Johan Pehrson grundades på 1930-talet som Folkpartiet genom en sammanslagning av två partier som båda hade en liberal agenda. Samtidigt har partiets utmaning alltid varit att balansera den teoretiska liberalismen ("Alla ska ha frihet att göra vad de vill!") med en praktisk verklighet där kollektivets intresse ska ställas mot individens önskningar.

Under 1940-talet formulerades detta som en idé om "fri ekonomi med socialt ansvar", även kallad socialliberalism vilket då sågs som ett alternativ till Socialdemokraternas begynnande hegemoni i svensk inrikespolitik. Sedan i slutet av 1900-talet har partiet blivit allt mer borgerligt där man förespråkat avregleringar och privatiseringar.