Det hörs på partiets namn att Liberalerna står för friheten att forma sitt eget liv oavsett bakgrund och förutsättningar, oavsett var man bor och vem man älskar. Samtidigt är man för mer krav.

Partiet, som idag leds av Johan Pehrson, grundades på 1930-talet som Folkpartiet genom en sammanslagning av två partier som båda hade en liberal agenda. Samtidigt har partiets utmaning alltid varit att balansera den teoretiska liberalismen ("Alla ska ha frihet att göra vad de vill!") med en praktisk verklighet där kollektivets intresse ska ställas mot individens önskningar.

Under 1940-talet formulerades detta som en idé om "fri ekonomi med socialt ansvar", även kallad socialliberalism, vilket då sågs som ett alternativ till Socialdemokraternas begynnande hegemoni i svensk inrikespolitik. Sedan slutet av 1900-talet har partiet blivit allt mer borgerligt då man förespråkat avregleringar och privatiseringar.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!