Gustav Hemming har varit regionråd i Stockholm sedan 2006 och har ansvarat för olika frågor under olika mandatperioder. Idag är han ansvarig för tillväxt, samhällsplanering och skärgården.

Vi träffade honom i regionhuset för att ställa Vad Vi Vet-publikens frågor till honom. Det blev ett samtal om bland annat om regionernas roll, livet som regionråd, vilka egenskaper som han anser är mest användbara i vardagen och hur han som är lite konflikträdd hanterar konflikterna i politiken.

Hemming fick också frågor om vilka råd han har till dem som vill skaffa sig en uppfattning om vilket parti som bäst driver de hjärtefrågor man kan ha på den regionala nivån.

Regionernas roll
Regionerna befinner sig mittemellan staten och kommunen. De ansvarar för det som är för mycket för en enskild kommun att hantera och för regionalt för att hanteras av staten.