"Mitt uppdrag var att göra en logotyp som känns lika relevant om 50 år som den gör idag. Ska man lyckas med att åstadkomma en sådan tidlöshet tror jag att det är viktigt att formerna i logotypen har karaktär och inte är för 'neutrala'. Jag talar då om något som inbjuder åskådaren att titta och titta igen, något personligt. Det kan handla om ett ovanligt formspråk, ett “happy mistake” eller att det finns narrativ inbäddat i logotypen som inbjuder åskådaren till att titta och titta igen.

Sakaria Studio brukar vi börja designprocesser med samtal, och så även denna gång. Jag ville både lära Vad Vi Vet och vad de gör, och förstå vilka tankar som deras grundare Per Grankvist har. Bland det vi talade om minns jag diskussioner om Vad Vi Vet som en aktör i vad som förhoppningsvis kan komma att bli en andra upplysningsperiod, om media som tredje statsmakten och nya plattformar för publicering. Vi diskuterade också att gravitas, hantverksskicklighet och tyngd är något behövs som motvikt till snabba mediaformat. En logotyp behövde förmedla att Vad Vi Vet trots sina moderna plattformar ägnar sig åt klassisk, faktagranskad journalistisk, om än i en digital era.

Allt blev en bakgrund till det arbete som därefter vidtog vid ritbordet och som småningom ledde fram till det färdiga resultatet. Spåren finns där, med visuella referenser och typografiskt hantverk. Vi uppfann en ny bokstav; trippel-v:t, som kommunicerar att akronymen VVV anspelar på www, och jag tog hjälp av typsnittet Times för att förstärka den ikoniska känslan. Av formen som uppstod designade jag sedan ett bakomliggande illustrativt lager som subtilt berättar om media som den tredje statsmakten."

En strävan att undvika klyschor

"I alla designprocesser finns det ett antal klyschor som man försöker undvika. Med tidlöst som brief är det lätt att man i samma mening börja prata om “ljust och fräscht”, vilket inom grafisk design ofta resulterar i ett uttryck där man reducerat formerna för mycket. Ju mer man skalar bort, desto mer opersonligt blir det, och jag tror det är viktigt med personlighet i kommunikation. Neutralitet är en klyscha som jag aktar mig för!

Jag är skolad vid Royal College of Art där jag studerade jag för lärare som hade gjort ikoniska logotyper som Harrods och San Pellegrino, logotyper som är eviga tack vare att så mycket personlighet går att skönja i formen. Idag går dock trenden i motsatt riktning, där många stora varumärken byter ut sina anrika logotyper mot ett avskalat och generiskt uttryck. Instinktivt känns det som fel väg att gå - jag tror därför att den gamla YSL-logotypen var mer långlivad än vad den nya kommer att visa sig vara."

Färgerna

"Vad Vi Vet hade vid något tillfälle använt sig av en kulörstark gul och det ville jag bygga vidare på. Som primär färg för VVV särskiljer det varumärket från andra mediehus i Norden. Tillsammans med kontrastfärgen lila utgör dessa färger en fin baspalett. De förekommer i två olika nyanser, mörk och ljus, och skapar med sin höga kontrastverkan stuns och vibration. En horisontell gradient mellan Highlight Yellow och Lilac Ink gestaltar gryningen som kastar skugga i logotypen."

Typsnitten

"Min ambition var att hitta ett serif-typsnitt till rubriker med mycket tryckyta (svärta) och humanistiska drag för att klä VVV's vänliga och sakliga ton i matchande visuell retorik. Ett serif-typsnitt passar perfekt för en journalistisk produkt som VVV, men det behövde vara anpassat för digital läsning och därmed ha lägre kontrastverkan mellan tunna och tjocka linjer än de transitions-serifer som ofta används i tryckta medier och därmed associeras till press.

Valet föll på Literata, ett karaktärsfullt seriftypsnitt i många olika vikter som uppfyllde alla önskemål och mer därtill. Det är ritat av typsnittskollektivet TypeTogether, av Vera Evstafieva, Veronika Burian, Irene Vlachou, José Scaglione, och är därmed en manifestation av att typsnittsdesign är ett yrkesområde befolkat även av kvinnor. Namnet på typsnittet var förstås inte avgörande, men det är onekligen ett plus att “Literata” fångar Vad Vi Vets ambitioner så väl."