Färgändringen från grön till gula, orangea och röda nyanser på hösten är ett resultat av att träden har hämtat allt de kan från löven som är fyllda med klorofyll, det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i fotosyntesen, det vill säga växternas omvandling av koldioxid, vatten och ljusenergi till kolhydrater och syrgas.

När solljuset blir mindre intensivt under hösten avstannar fotosyntesen och ämnet bryts då ner och försvinner ur löven. Det gör att lövens gula pigment framträder, samtidigt som andra kemiska förändringar i löven (bland annat förändringar i proteinhalten) kan ge upphov till röda pigment. Alla höstlöv befinner sig därför på färgskalan från ljust gul till mörkt röd.

De gula och gulröda ämnena som ger löven deras höstfärger finns alltså i löven även på sommaren, men eftersom det gröna klorofyllet har starkare färg så det tar överhanden och ger löven deras gröna färg på sommaren. Det är därför som vissnande blad blir gula, även på sommaren.