I i-länderna når vi i genomsnitt  botten på lyckoskalan vid 47,2 års ålder och i u-länderna vid 48,2 års ålder. Att vi är som olyckligast vid knappt 50  gäller alltså oavsett om landet är rikt eller fattigt, om det ligger i ett konfliktområde eller inte och om utbildningsnivån och arbetslösheten är hög eller låg.

Utbildning, jobb och kärlek gör oss lyckliga

Självklart går känslan av tillfredsställelse och lycka upp och ner i enskilda individers liv, beroende på förutsättningar och händelser. Utbildning, arbetslöshet och civilstånd är det som påverkar lyckan mest. Människor med låg utbildning och de som befinner sig i arbetslöshet är ofta mindre lyckliga. Gifta människor mår generellt bättre än singlar och viss forskning visar att singlarna mår bättre än nyseparerade.

Professor David Blanchflower har mätt relationen mellan välbefinnande och ålder i 132 länder. Han har bland annat undersökt ångest, ensamhet, fobier och sömnkvalité för att ringa in när vi känner oss som mest olyckliga.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!