Vi vet att klimatförändringarna har gjort att risken för att gräs- och skogsbränder uppstår ökat, och att riskperioden förlängts. Men det är människor och mänsklig vårdslöshet som är orsaken till att eldarna uppstår. Bränderna som plågar sydöstra Australien just nu har uppstått av flera orsaker, från slängda cigarettfimpar och skjutövningar, till medvetna brott mot eldförbudet och några fall att folk helt enkelt tänt på. Flera av de bränder som rasar ni har polisen betecknar som misstänkta fall av mordbrand (notera att mordbränder inte behöver vara anlagda för att döda någon).

Statistik som ABC Science publicerat visar också att naturliga orsaker, som blixtar, är ovanliga.

Så vet man orsakerna

För att hitta ursprunget till en brand letar brandutredningar efter den kallaste punkten i branden. Det är den punkt där den materiella skadan är minst helt enkelt eftersom elden inte hunnit ta sig så mycket än, vilket alltså är platsen där den började. För att hitta den platsen kan man bland annat använda sig av information om vindriktningar och av satellitbilder. Man kan även titta på träd då de brända löv som finns kvar är vända i den riktning som elden rörde sig i.