Olja är en global produkt med ett  globalt pris. Det mäts i amerikanska dollar per fat, och ett oljefat är 158, 987295 liter för att vara exakt. (Det finns förstås även olika sorters olja, och man kan handlar i olika valutor men det spelar ingen roll för vår förklaring.)

Olja handlas på två sätt. Spot-marknaden där man får varan direkt på plats (on the spot) vilket i praktiken innebär att att man får den så fort man vill ha den. Det här är alltså exakt samma mekanism som en vanlig torgmarknad. Man köper och får varan direkt.

Och så kan man köpa terminer som är rätten att köpa till ett visst pris vid en viss tidpunkt i framtiden (eng. futures). De som handlar med dessa är sällan intresserade av olja utan försöker bara tjäna pengar på att spekulera om oljepriset ska går upp eller ner. Terminerna brukar vara korta och löpa ut i slutet av månaden och kan byta händer många gånger innan någon som faktiskt vill ha olja köper dem när datumet närmar sig.

Coronakrisen har gjort att efterfrågan på olja sjunkit drastiskt till ungefär 70% av normal konsumtion, men produktionen har inte minskat lika mycket. Det har fått två effekter.

När efterfrågan minskar sjunker priset. Priset på olja har sjunkit från 60 dollar per fat våren 2019 till 20 dollar idag. Och när ingen köper fylls lagren på. Många av världens oljelager är på väg att bli fulla, och det påverkar också priset neråt.

Förra veckan närmade sig oljeterminerna noll, det vill säga att ingen trodde att efterfrågan och priser skulle gå upp. Och när slutet av månaden närmade sig var det folk som insåg att risken var stor att de skulle tvingas köpa en massa olja i slutet av månaden. Och det var då som oljepriset för första gången i historien blev negativt. Det vill säga att någon sa att de bokstavligen var villiga att betala den som hjälper dem att bli av med oljan.

Raffinaderier är i vanliga fall säkra köpare eftersom de förädlar oljan till bensin, diesel och annat. Men enligt Bloomberg erbjöd Flint Hills Resources LLC, ett raffinaderi i bröderna Charles och David Kochs företagskonglonerat, -1,50 dollar per fat för North Dakota Sour, en sulfatrik variant av råolja.

Det fick i sin tur de med terminer som var på väg att gå ut att erbjuda upp till 30 dollar per fat för att slippa problemet. Eftersom terminer startar om varje månad är priset uppe runt tio dollar igen, men det är fortfarande en stor skillnad mot de 60-70 dollar som betalades förut.

Fossila bränslen har inte framtiden för sig och sedan några år har investerare börjat söka sig någon annanstans än att satsa pengar på kol och olja. Coronakrisen drabbade därmed en bransch som redan brottades med vikande lönsamhet, växande skulder och svårigheter att få finansiering. Det är i dagsläget svårt att se några tecken på att den kommer att återhämta sig.