Masskjutningar är ett vanligt förekommande fenomen i de Förenta staterna och det är vanligare där än i något annat land. Trots att man bara har fem procent av världens befolkning äger 31 procent av masskjutningarna i världen rum på amerikansk mark.  

Andelen gärningsmän som är kvinnor är få. Av de 121 masskjutningar som genomfördes mellan augusti 1982 till mars 2021 var bara fem kvinnor, enligt tidskriften Mother Jones som driver en databas över alla masskjutningar. Det finns en myt om att gärningsmännen oftast är vita, priviligierade män som dock inte stämmer. Oavsett etnicitet och kön är genomsnittsåldern för gärningsmännen 35 år, med en spännvidd från 11 till 66 år.