☝️
Mem är det svenska ordet för engelskans "meme". Red. anm.

Å ena sidan är mem en central del av internetkulturen och en symbol för demokratiseringen av konst, å andra sidan kan det som många betraktar som oskyldig humor bidra till radikalisering. Det här vet vi om mem.

De flesta känner den brittiska evolutionsbiologen Richard Dawkins som en av de främsta religionskritikerna och populärvetenskapliga författarna under de senaste årtiondena. Men förutom sina forskningsinsatser inom evolutionsbiologi myntade Dawkins redan på 1970-talet begreppet "mem" som kommer från den klassiska grekiskans mimema, att imitera något. På samma sätt som gener fungerar som enheter av information inom biologin, menar Dawkins att mem är enheter av information i kulturmiljön, en del av kulturarvet så att säga. Precis som gener återskapas och sprids också mem.

Dawkins ursprungliga definition av mem omfattade bland annat melodier, slagord och mode. I nutiden består internetmem ofta av en kombination av olika kulturella referenser, exempelvis bilder eller videor från filmer eller tv-serier med en finurlig eller klyftig observation eller ett skämt. Informationsspridningen är snabb i den digitala miljön och mem har blivit ett sätt att reagera på händelser och kommentera aktualiteter.

I takt med att smarttelefoner och olika sociala medier blivit allt vanligare har också mängden mem ökat kraftigt, först på plattformar som 4chan, Reddit, Imgur och Tumblr, men numera i alla våra flöden. En förklaring är att det inte krävs några avancerade kunskaper i grafisk design eller bildmanipulation för att skapa ett bra mem. Dessutom finns det appar och sajter där vem som helst snabbt och enkelt kan skapa dem. Det här innebär att internet demokratiserat konst på samma sätt som det demokratiserat tillgången till information.

I vissa subkategorier av mem är avsikten uttryckligen att slutresultatet ska se oprofessionellt och fult ut. På det här sättet kan memkulturen också vara en motreaktion till allt det vackra, finslipade och retuscherade innehållet på internet och särskilt sociala medier.

När vi talar om mem och kändisskap är Brittany Broski, främst känd som Kombucha Girl, ett bra exempel. Hon har skapat en karriär på Tiktok och andra sociala medier. När Broski slog igenom hade hon hade redan ett antal populära videor på Tiktok, men i augusti 2019 blev klippet där hon smakar på kombucha en massiv viral hit.

Olika remixar av klippet har blivit minst lika populära. Mer traditionella kändisar som ofta förekommer i populära mem är skådespelaren Leonardo DiCaprio, särskilt i filmerna Django Unchained, The Great Gatsby och Titanic, och politikern Bernie Sanders, framför allt bilden på honom på Joe Bidens presidentinstallation i januari 2021.