Det astronomiska perspektivet

Midsommar inträffar när jordaxeln lutar som mest mot solen, vilket sker någon gång mellan den 20:e och 22:a juni. Dygnet då sommarsolståndet inträffar (enligt lokal soltid) har årets längsta dag och under den dagen står solen som högst på himlen. Om man så vill är det alltså den dag som det är mest sommar.

Det kristna perspektivet

Som kristen tradition har midsommar högtidlighållits sedan trehundratalet för att fira den helige Johannes Döparens födsel, då helgonet ansågs ha banat vägen för Jesus. I bibeln (Johannes 3:30) konstaterar Johannes att "han ska bli större och jag mindre", något som också kan sägas om solen som börjar minska vid sommarsolståndet för att öka igen vid vintersolståndet sex månader senare.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!