Begreppen flykting, asylsökande och migrant används ibland som synonymer när vi beskriver människor som har lämnat sina hemländer och korsat landgränser, men det är viktigt att veta skillnaden.

En flykting är en person som svävar i fara i sitt eget land och därför är tvungen att fly. Det kan handla om att hon blir förföljd eller utsatt för kränkningar eller våld. Orsaker till förföljelsen kan vara etnicitet, religion, nationalitet, politisk ideologi eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Personer som flyr undan beväpnade konflikter och krig räknas och som flyktingar. Att fly från det egna blir det enda alternativet eftersom hon inte kan få skydd av den egna regeringen. Flyktingar har rätt till internationellt skydd.

Förenta Nationernas flyktingkommissarie (UNHCR) tillsattes av FN:s generalförsamling 1951 för att hjälpa de 1,2 miljoner flyktingar i Europa som fortfarande var hemlösa efter andra världskriget. I slutet av 2020 fanns det cirka 26,4 miljoner flyktingar i världen.