Det förslag som Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gemensamt lagt fram innebär en åtstramning av migrationspolitiken jämfört med regeringens migrationspolitiska proposition. Det nya förslaget följer dock i stora drag de slutsatser som den tvärpolitiska Migrationskommittén presenterade i september 2020 som grund för en ny migrationspolitik. Med detta menas vilka regler som ska gälla för asylsökande, för att få uppehållstillstånd och vilka krav som ska ställas för att få svenskt medborgarskap.

Kommittéen tillsattes ett drygt år tidigare och bestod av representanter från samtliga partier med uppdraget att ta ställning till den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Utgångspunkten för uppdraget var "att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv".

Efter att Migrationskommitténs förslag presenterades lade L fram en motion som i stora delar överensstämde med detta förslag. Därefter har M, SD och KD presenterat egna förslag som varit mer restriktiva. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har samtidigt lagt fram ett förslag som är mindre restriktivt än vad den tvärpolitiska kommittén föreslog.

Den politiska kvartettens förslag - som följer Ls förslag - innehåller i stort sett inget nytt ur ett sakpolitiskt perspektiv. Det nya är att fyra partier enats om vad som ska ses som den minsta gemensamma nämnaren, och att ett av dessa partier är Sverigedemokraterna. Tidigare har de övriga partierna motsatt sig alla former av samarbete med SD, av ideologiska skäl, men har idag öppnat upp för samarbeten i frågor där man har samma uppfattning.

Att förslaget kommer nu beror på att framtidens migrationspolitik ska debatteras i riksdagen under de kommande veckorna. Det har tidigare saknats ett tydligt alternativ till regeringens förslag. Båda förslagen saknar dock stöd av majoriteten i Riksdagen vilket innebär att Vänsterpartiet och Centerpartiet kommer att få en vågmästarroll.


Foto: Henrik Montgomery / TT

“Om det inte är synd om invandrarna - varför tar vi då emot dem?”
Avsnitt 44 av podden “Perspektiv” handlar om den svenska integrationspolitikens goda intentioner, och hur de förhindrat integration i praktiken.