Bakgrund

Michael Richard Pence föddes den 7:e juni 1959 i Columbus, Indiana. Han är barnbarn till invandrare från Tyskland och Irland, och var ett av sex barn i en familj där fadern ägde en lokal kedja med bensinstationer.  

Efter examen från Hanover College läste han juridik vid Indiana-universitetet där han tog gick ut 1986. Under studietiden blev han frälst och samtidigt förändrades hans politiska ståndpunkt från liberal till vad han själv beskrev som "sunt-förnuft-konservatism i Ronald Reagans anda".

Efter studierna började han arbeta som jurist men var politiskt engagerad och försökte vid två tillfällen få en plats i kongressen (1988 och 1990) utan att lyckas.

Mike Pence med Ronald Reagan 1988, som ung republikansk kandididat till kongressen.

Efter de misslyckade kampanjerna blev Mike Pence programledare i radio och tv för konservativa stationer under fem års tid, och hade sitt eget program "The Mike Pence Show".

Politisk karriär

I valet 2000 lyckades Mike Pence få en plats i kongressen där han blev en av staten Indianas män i Representanthuset. Han har beskrivit sig själv som en "principfast konservativ" och på partikongressen 2016 summerade han sin gärning med att han var "kristen, konservativ och republikan - i den ordningen".

Under sina tretton år i kongressen blev han omtyckt och uppskattad för sitt tydliga ställningstagande för konservativa värderingar. Även om folk inte alltid höll med, så visste de i alla fall var de hade honom. Inledningsvis ägnade han sig i huvudsak åt jordbruksfrågor, småföretagande (båda viktiga frågor i Indiana) samt rättsystemet, men efter hand ägnade han mer tid åt internationella relationer och utrikespolitik. Mike Pence namn förekom i spekulationerna om vicepresident första gången 2008 och 2012.

I januari 2013 svor han eden som guvernör för Indiana, efter en valkampanj som han vann med knapp marginal. Han införde de största skattesänkningarna i delstatens historia och såg till att utbildningssystemet fick mer pengar. Pence införde också flera lagar för att begränsa möjligheterna till abort, oavsett anledning. Han hamnade i hetluften för en annan lag, kallad Religious Freedom Restoration Act (RFRA). Enligt förespråkarna skyddade lagen medborgarnas möjligheter att utöva sin religion och följa sin tro. Enligt motståndarna riskerade den att rikta in sig mot HBTQ-rörelsen, och lagen fick därför modifieras.

I juli 2016 meddelade Donald Trump att han valt Mike Pence till sin vicepresidentkandidat. Han svor eden till ämbetet den 20:e januari 2017.

Hans viktigaste uppdrag under tiden som vicepresident har varit att leda Vita Husets coronavirusgrupp som startades i februari 2020.

Mike Pence och andra medlemmar av Vita Husets aktionsgrupp mot coronaviruset möter pressen i mars 2020. Foto: Vita Huset.

Hjärtefrågor

Mike Pence är konservativ men hans politiska perspektiv är tydligt påverkade av hans kristna tro.

Han är tycker att sex- och samlevnadsundervisning i skolorna kan leda till ökad promiskuitet bland ungdomar (han förespråkar avhållsamhet) då han menar att kondomer erbjuder dåligt skydd mot könsjukdomar. Pence är emot aborter, och har fortsatt vara det även under sin tid som vice-president.

Vicepresident Mike Pence talar för anti-abort-organisationen March for life 2017. Foto: James McNellis med CC-licens.

Pence har länge varit motståndare till att stärka HBTQ-personers rättigheter i samhället, däribland rätten att gifta sig. 2007 röstade han även mot en lag som skulle förbjudit företag att diskriminera HBTQ-personer.

Som konservativ anser han också att staten ska minimera sin inblandning i de flesta frågor och låta människor och marknaden vara. Han motsatte sig räddningspaketet för Wall street 2008, och för bilindustrin 2009. Han har också röstat nej till att öka minimilönen med argumentet att det skulle "drabba fattiga arbetare".

Hans vurm för frihandel märks också genom att han röstat ja för alla frihandelsavtal som han haft möjlighet att rösta ja till, under sin tid i kongressen. På detta område skiljer han sig tydligt från Donald Trump.

De är dock eniga på en annan punkt. Mike Pence har vid upprepade tillfällen sagt att han inte tror på att det finns konsensus bland forskare om att mänskliga aktiviteter är orsaken till den globala uppvärmningen. Under ett tillfälle 2016 verkade han ha ändrat sig, men under sin tid i Vita Huset har han motarbetat miljömyndigheten EPA från att sätta aggressiva klimatmål.

Mike Pence talar under ett möte med i Ovala Rummet med president Trump, Serbiens president och Kosovos premiärminister. Foto: Pool / Getty.