En ny studie pekar på att vanor som innefattar att lägga sig tidigt och stiga upp tidigt kan ge ett visst skydd mot depression. Är du en morgonmänniska kan du med andra ord höra till en grupp med lägre risk för kliniskt depression än om du vaknar sent. Flera studier av kroppens dygnsrytm visar att morgonpigga generellt är mindre deprimerade än nattsuddare.

Fram tills nu har de flesta studier varit empiriska och forskarna har inte kunnat bevisa orsak och verkan, alltså att det är just de sena kvällarna och morgnarna som gör att nattugglor oftare är deprimerade. En förklaring kunde till exempel vara att morgonmänniskor helt enkelt är folk med generellt hälsosammare livsstil, som i längden ger dem ett skydd mot depression. Morgonpigga äter möjligtvis hälsosammare, rör på sig mer och mår på det stora hela fysiskt bra. Jämförelsevis är personer med kronisk smärta, som gör det svårt för dem att sova, mer benägna av att lida av depression. Det finns med andra ord många andra faktorer än att stiga upp tidigt som påverkar en persons psykiska hälsa. En kliniskt deprimerad person kan ha sömnsvårigheter så att det snarare är depression som lett till hen blir en nattuggla, än tvärtom.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!