Året efter första världskrigets slut föreslog författaren Cecilia Bååth-Holmberg att moderns roll i hemmet skulle uppmärksammas på en särskild dag genom att man i Sverige skulle inrätta en “mors dag” efter amerikansk förebild.

I Förenta staterna hade president Woodrow Wilson utsett mors dag till en helgdag fem år tidigare, 1914, inspirerad och uppmuntrad av Anna Jarvis som anses ha instiftat dagen. Jarvis arrangerade den första dagen i Philadelphia den 10:e maj 1908, på sin mors dödsdag, som ett sätt att hedra alla mödrar eftersom hon ansåg att ens "mor är den person som gjort mer än någon annan för dig".

Skaffa ett gratiskonto för att fortsätta läsa!
Då kan du läsa sju artiklar i veckan istället - helt gratis! 🤓