Kroppen har många olika sätt att skydda sig mot patogener (organismer som orsakar sjukdomar). Den främsta skyddsmekanismen är kanske huden som fungerar som en fysisk barriär för att motverka patogener att tränga in i kroppen.

Vaccin innehåller en liten och ofarlig dos av en patogen som normalt orsakar en sjukdom. Det ger upphov till reaktion i immunsystemet som innebär att kroppen producerar antikroppar för att försvara sig, vilket gör att man blir immun mot sjukdomen.

mRNA-vaccin är en ny sorts vaccin som ger skydd mot smittsamma sjukdomar, och som provas för första gången i samband med coronapandemin. Istället för att aktivera kroppens immunsystem genom en del av viruset lär mRNA-vaccinet kroppens celler hur de ska producera ett protein, eller en del av ett protein, som i sin tur aktiverar immunförsvaret att producera antikroppar. Och det är detta som skyddar oss från att bli sjuka när det riktiga viruset kommer in i våra kroppar.

Namnet mRNA är en förkortning av "messenger RNA", eller budbärar-RNA. RNA innehåller information från cellkärnans DNA till ribosomerna, där informationen används för tillverkning av proteiner.