Kroppen har många olika sätt att skydda sig mot patogener (organismer som orsakar sjukdomar). Den främsta skyddsmekanismen är kanske huden som fungerar som en fysisk barriär för att motverka patogener att tränga in i kroppen.

Vaccin innehåller en liten och ofarlig dos av en patogen som normalt orsakar en sjukdom. Det ger upphov till reaktion i immunsystemet som innebär att kroppen producerar antikroppar för att försvara sig, vilket gör att man blir immun mot sjukdomen.