Polisen är i grund och botten inte organiserad för att kunna hantera händelser som statsbesök, kungliga bröllop, stora olyckor, naturkatastrofer eller terrordåd. Den typen av händelser kan kräva extra många poliser och/eller personal med särskild expertkompetens. Det kan handla om att man behöver hjälp av exempelvis mordutredare, nationella bombskyddet, insatsstyrkan eller polisflyget. Organisationen ser olika ut varje gång - det är det aktuella behovet som styr.

Vid dessa särskilda händelser måste en temporär organisation aktiveras, vilket gör det möjligt för dem att hämta resurser från andra håll inom polisen. Det gör samtidigt att de som inte arbetar med den särskilda händelsen inom polisen kan arbeta på som vanligt utan att deras uppmärksamhet splittras.

Det som krävs för att organisationen ska aktiveras är att man fattar beslut om en "särskild händelse" När något inträffar regionalt är det vanligtvis regionpolischefen. Är det en nationell händelse är det högsta chefen vid nationella operativa avdelningen, Noa, som fattar beslutet. Tidigare exempel på dessa händelser är statsbesöket av USA:s dåvarande president Barack Obama år 2013, vid terrordådet på Drottningsgatan 2017 och vid skogsbränderna sommaren 2018.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Särskild händelse i november 2020

Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar oförändrat på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala, vilket innebär att ett attentat kan inträffa men att hotet inte är känt eller nära förestående. Den särskilda händelse polisen fattat beslut om är en effekt av terrorattentat i bland annat Frankrike och Österrike under den senaste tiden. Det är orsaker till man ser fler poliser i Stockholm, Göteborg och Malmö och att flera av dessa poliser kan vara utrustade med förstärkningsvapen.

Det finns i nuläget inga rekommendationer om att undvika några särskilda platser eller liknande. (Polisen har dementerat alla sådana rykten.)