Svår hosta och hög feber är två symptom som kännetecknar de som drabbats av covid-19. Den senaste tiden har även nedsatt lukt- och smaksinne diskuterats som tecken på att man har smittats av coronaviruset. Enligt uppgifter från ENT UK, Storbritanniens motsvarighet till vår öron-näsa-halsmottagning, har ett antal patienter med bekräftad covid-19 smitta tappat just lukt- och smaksinnet.

I Tyskland har 2 av 3 patienter med bekräftad coronasmitta drabbats av anosmi, eller “luktblindhet”. I Sydkorea har en stor andel av befolkningen testats. Rapporter visar att 30 % av de patienter som har testats positiva har drabbats av specifikt nedsatt luktsinne bland annars relativt milda symptom.

Ett problem med den här typen av patienter är att det fortfarande inte går att fastslå i vilket skede av infektionen som symptomen uppstår och de ingår dessvärre inte i den gruppen som får testa sig.

Att följa myndigheters riktlinjer och faktiskt stanna hemma är just nu extra viktigt, då vi vet är att det finns en stor mängd dolda smittobärare utan symtom. Så utgå från att du är en av dem.