Pristagarnas medaljer tillverkas av specialistgjuteriet Svenska Medalj i Eskilstuna. Innan 1980 präglades hela medaljen i 23 karat guld. Sedan dess har de präglats i 18 karat grönt guld, en legering av 750 delar 24 karat guld och 250 delar finsilver. Medaljerna förgylls sedan med 24 karat guld.

Vikten på varje medalj är cirka 175 gram och Ekonomiprismedaljen väger ca 185 gram. Diametern är 66 millimeter och tjockleken varierar mellan 5,2 millimeter och 2,4 millimeter. Det innebär att värdet av medaljen är omkring 51 000 kr om man skulle pantsätta den idag (2021-12-07).

Medaljkonstnären Erik Lindberg har gjort tre olika medaljerna för de i Sverige utdelade priserna. Gustav Vigeland har gjort den medalj som åtföljer Fredspriset. De svenska medaljerna har på frånsidan (baksidan) inskriften "Inventas vitam iuvat excoluisse per artes"  (Lyckligt när människans liv uppfinnarens bragder förädla). På Fredsprismedaljen står "Pro pace et fraternitate gentium"  (För fred mellan folken och deras förbrödrande).