I ett samhälle måste det finnas tillgång till pengar för att göra vettiga investeringar. När vi sätter in pengar på ett konto lånar banken i nästa stund ut dem till någon annan. I praktiken är banken alltså en mellanhand som lånar pengar av dig för att låna ut dem till privatpersoner som ska köpa bostad och företag som behöver dem för att investera i olika saker.

Det intressanta är att systemet inte funkar utan banken som mellanhand. Om du behövt pengar snabbt hade du tvingats vänta tills låntagaren kunnat betala tillbaka. Och låntagaren hade i sin tur behövt vara orolig för att lånet närsomhelst kan krävas tillbaka. Bankerna gör det möjligt att ge spararna tillgång till sina pengar snabbt när oväntade utgifter dyker upp samtidigt som företagare och bostadsköpare behöver veta att de inte tvingas betala tillbaka sina lån i förtid.