World Food Programme (WFP) tilldelas årets fredspris för sina insatser att motverka hunger och för att man varit pådrivande för insatser som gör att hunger inte kan användas som vapen i konflikter och krig.

WFP är världens största hjälporganisation inriktade på att motverka hunger och främja tillgång till mat. Under 2019 hjälpte man över 100 miljoner människor i 88 länder i akut behov av mat.