Hur omvandlar handen känslan av att grytlocket är jättevarmt till signaler som hjärnan kan förstå? Under 1600-talet föreställde sig filosofen René Descartes att trådar förband olika delar av huden med hjärnan. Hade man handen för nära en öppen eld antogs en tråd mekaniskt signalera detta till hjärnan, på samma sätt som man i den franska adelns boningar kunde dra i en tråd i matsalen för att få en klocka i köket att plinga och därmed fånga betjänternas uppmärksamhet.

Även om Descartes teorier inte höll visade sig beskrivningen livskraftig. När vetenskapen så småningom insåg att kroppen hade system för att förmedla information om exempelvis smärtsam eller icke-smärtsam beröring kallades dessa just nervtrådar (en upptäckt som gav Joseph Erlanger och Herbert Gasser Nobelpris i Fysiologi eller Medicin 1944).