Som i så många andra länder firas dagen för att markera självständighet.
Just den här dagen i maj valdes Kristian Frederik till kung 1814 och skrev därefter under Norges nya grundlag, Eidsvollförfattningen. Därmed frigjorde sig Norge från 400 år av danskt styre och blev äntligen en självständig stat.

Grundlagen hämtade inspiration av bland annat Förenta staternas självständighetsdeklaration från 1776 och franska revolutionen 1789, och ansågs vara en av de mest radikala grundlagarna vid den tiden. Eidsvollförfattningen skrevs på danska eftersom det var det enda skriftspråk som användes vid tiden. Därför var Norges grundlag skriven på 1800-talsdanska ända fram till 2014, när den skrevs om på norska.