Januari är månaden då många bestämmer sig för att inte dricka någon alkohol alls. efter alla julfester och - helger gör det kroppen gott att få vila från spriten. De senaste åren har ett alternativ till att helt sluta dricka dykt upp, nämligen nyfiken nykter (från engelskans "sober curious"). Till skillnad från en traditionell vit månad går nyfiken nykter ut på att ta ett helt nytt och långsiktigt förhållningssätt till alkohol.

Som nyfiken nykter utforskar man livet genom nyktra ögon, men kan ändå dricka en drink eller ta ett glas vin ibland. En liknande rörelse kallar det medvetet drickande, det innebär att istället för att slentriandricka vara medveten om sina vanor och varje uns alkohol som rinner ner i strupen. Medvetet drickande fungerar för dem som inte har ett alkoholberoende, men som dricker av gammal vana utan att reflektera över konsekvenser och mängd. Har du problem med alkoholen ska du givetvis söka hjälp.