Problemet med att sätta in lika mycket på ett gemensamt konto är att det kompenserar för att de olika parterna i relationen (oftast) tjänar olika.

Så om A har 25000 över efter skatt och B 15000 över och de sätter in 12000 var för eget sparande eller konsumtion, har A 10000 över i månaden för egna utgifter medan B bara har 3000 kr. A kan unna sig mer än B, kan bjuda B på grejer eller spara för egen del. Men resultatet blir likväl ojämlikt.

Även om ni sätter av lika mycket i procent av respektive lön förändrar det inte att A kommer ha mer pengar över. Förr eller senare leder det till trassel och ironiskt nog gör det att A inte är lika rädd för separation då hen kan ha sparat en del av pengarna också.

Här är en bättre idé för dig som tycker jämställdhet är viktigt: båda parter sätter in hela sin lön på det gemensamma kontot och sedan får var och en lika stor månadspeng från det kontot till privata utgifter. I exemplet ovan hannar alltså 40000 på det gemensamma kontot och sedan får var och en 10000 var för egen konsumtion.

De pengar som blir över är nu gemensamma och det är väl mycket mer sunt på alla sätt eftersom det ger båda lika möjligheter och gör att båda kommer glädjas åt om den ens får högre lön eftersom det gynnar dem båda. Ska relationen bli riktigt jämställd måste ekonomin också vara det.