Som nytt ordförandeland besökte Tysklands förbudskansler Angela Merkel Europaparlamentet tidigare i veckan och mötte då bland annat talman David Sassoli. Högst upp på Tysklands agenda under tiden som ordförande (förutom pandemin) är att försöka få till en överenskommelse i migrationsfrågan.

Foto: Europeiska parlamentet

EU-ordförandeskapet (formellt Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd) ansvarar för att leda och sammankalla Europeiska unionens råd, som består av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat.

Ordförandeskapet roterar var sjätte månad mellan medlemsstaterna att alla medlemsstater innehar ordförandeskapet lika ofta. Sverige innehade ordförandeskapet senast andra halvåret 2009 och kommer bli ordförande igen den 1/1 2023.