De prioriteringar som Frankrike meddelat att man har under ordförandeperioden har sammanfattas i mottot återhämtning, styrka och tillhörighet:

  • återhämtning så att Europa kan bidra till den gröna och den digitala omställningen
  • styrka för att försvara och främja våra värderingar och intressen
  • tillhörighet för att bygga upp och utveckla en gemensam europeisk vision genom kultur, våra värderingar och vår gemensamma historia

EU-ordförandeskapet (formellt Ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd) ansvarar för att leda och sammankalla Europeiska Unionens råd, som består av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat.

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad så att alla medlemsstater innehar ordförandeskapet lika ofta. Under detta halvår är ordförandelandet värd för alla möten i Europeiska Unionens råd, och ansvarigt för att bidra till kontinuiteten i arbetet.

Ett annat sätt att åstadkomma detta är att ordförandeländerna samarbetar i grupper av tre, kallade "trios". Varje trio sätter långsiktiga mål för "sin" 18-månadersperiod och bestämmer vilka ämnen och stora frågor som ska behandlas i Europeiska Unionens råd under tiden. Det är utifrån detta som varje medlemsland därefter gör sitt egen detaljerade program för sin ordförandeperiod. Den nuvarande trion är Frankrike, Tjeckien och Sverige.

Sverige hade ordförandeskapet senast andra halvåret 2009 och kommer bli ordförande igen den 1/1 2023.