Ordförandeskapet pågår under det andra halvåret och de prioriteringar som Slovenien har är i hög grad präglade av den nuvarande pandemin men tar också sikte på att öka säkerheten och stabiliteten i de länder som omger EU, samt att bidra till den gröna omställningen.

EU-ordförandeskapet (formellt Ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd) ansvarar för att leda och sammankalla Europeiska Unionens råd, som består av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat.

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad så att alla medlemsstater innehar ordförandeskapet lika ofta. Under detta halvår är ordförandelandet värd för alla möten i Europeiska Unionens råd, och ansvarigt för att bidra till kontinuiteten i arbetet.

Ett annat sätt att åstadkomma detta är att ordförandeländerna samarbetar i grupper av tre, kallade "trios". Varje trio sätter långsiktiga mål för "sin" 18-månadersperiod och bestämmer vilka ämnen och stora frågor som ska behandlas i Europeiska Unionens råd under tiden. Det är utifrån detta som varje medlemsland därefter gör sitt egen detaljerade program för sin ordförandeperiod. Den nuvarande trion är Tyskland, Portugal och Slovenien.

Sverige hade ordförandeskapet senast andra halvåret 2009 och kommer bli ordförande igen den 1/1 2023.

Foto på parlamentsbyggnaden i Ljubljana: AP