Portugals prioriteringar är i hög grad präglade av den nuvarande pandemin samtidigt som man vill bidra till att EU tar chansen och att medlemsländerna blir både mer digitala och mer hållbara.

EU-ordförandeskapet (formellt Ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd) ansvarar för att leda och sammankalla Europeiska Unionens råd, som består av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat.

Rua Augusta-bågen vid kommerstorget i Lissabon är upplyst för att markera starten på det portugisiska ordförandeskapet i EU. 2021-01-01. Foto: Armando Franca / AP via TT

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad så att alla medlemsstater innehar ordförandeskapet lika ofta. Under detta halvår är ordförandelandet värd för alla möten i Europeiska Unionens råd, och ansvarigt för att bidra till kontinuiteten i arbetet.

Ett annat sätt att åstadkomma detta är att ordförandeländerna samarbetar i grupper av tre, kallade "trios". Varje trio sätter långsiktiga mål för "sin" 18-månadersperiod och bestämmer vilka ämnen och stora frågor som ska behandlas i Europeiska Unionens råd under tiden. Det är utifrån detta som varje medlemsland därefter gör sitt egen detaljerade program för sin ordförandeperiod. Den nuvarande trion är Tyskland, Portugal och Slovenien.

Den nuvarande trion representerad av sina EU-ambassadörer vid ett möte i juli 2020. Från vänster Iztok Jarc från Slovenien, Nuno Brito från Portugal och Michael Clauss från Tyskland. Foto: EUs presstjänst.

Sverige hade ordförandeskapet senast andra halvåret 2009 och kommer bli ordförande igen den 1/1 2023.