Allmänbildningens dag

En dag för att uppmärksamma nyttan och nödvändigheten av livslångt lärande.

Kunskap är en färskvara som ständigt måste förnyas för att förstå världen och vardagen. Förhållanden ändras ständigt, även i det förflutna. Exempelvis är det sättet vi ser på neandertalare idag inte hur man såg på dem för fem år sedan, tack vare nya forskningsrön. Samtidigt ställ…

Keep reading with a 7-day free trial