Bitcoin är en digital valuta av kryptotyp som skapades 2009 av Satoshi Nakamoto (en pseudonym för en eller flera okända personer) som en reaktion på den globala finanskrisen. Själva syftet med bitcoin är att skapa ett system för betalningar över internet, utan inblandning från tredje part som till exempel en bank.

För bitcoin finns det med andra ord ingen centraliserad organisation, som en centralbank, som driver penning- och valutapolitik genom att reglera inflation och sätta referensräntor. Med ett decentraliserat finanssystem som fungerar genom ett transparent system, blockchain eller blockkedja, faller alla mellanhänder och avgifter bort. Alla pengaöverföringar och lån sker öppet mellan användarna.

Bitcoin, liksom andra kryptovalutor, fungerar genom blockkedjeteknik med en delad databas som alla har tillgång till. Den kan beskrivas som en kedja med information där allas versioner uppdateras och verifieras samtidigt. Det går med andra ord inte att att radera händelser, bara lägga till nya. Alla transaktioner är dessutom kodade genom något som kallas kryptografi. Det gör det väldigt svårt eller direkt omöjligt att i efterhand manipulera databasens ändringshistoria.