Mitt emellan högern och vänstern finns Centerpartiet. Partiet framställer sig som medmänskligare än partierna på högerkanten och som liberalare än partierna på vänsterkanten, speciellt när det gäller synen på avreglering av vård, skola och omsorg.

Landsbygdsfrågorna är viktiga frågor för partiet som en gång startade som Bondeförbundet. Idag märks detta arv dels genom ett icke-storstads-perspektiv i många politiska förslag, och dels genom att man ofta hänvisar till sunt förnuft på bönders vis (även om partiet sällan använder begreppet "bondförnuft").

Partiledare Annie Lööfs småländska dialekt (hon är uppvuxen i Maramö utanför Värnamo) förstärker också bilden av ett parti som förstår landsbygden. Centerpartiet poängterar gärna att landsbygden har många medelstora och små företagare som tillsammans kan skapa många jobb.