De 27 medlemsstaterna i den Europeiska Unionen har gett upp en del av sin egen självständighet för att vara med i unionen eftersom EU ska kunna ha möjlighet att fatta beslut om gemensamma regler på den gemensamma inre marknaden. Det man i dagligt tal kallar för för "EU-lagar" och "EU-regler" är i själva verket någon av de fyra rättsakter som används för att styra inom unionen där en del är bindande, andra inte.