I tider av stor osäkerhet skrollar vi extra mycket. När media skriver om kollektiva trauman som krig, terrorattacker, förestående lågkonjunkturer eller en pandemi bidrar det till ökad stress.

Studier visar att vi generellt har mått rätt så kasst de senaste åren, där oron inte bara över pandemin utan också den politiska utvecklingen i världen bidragit till ökad oro. I en rapport från Centers för Disease Control and Prevention (CDC) framkommer det att nära 41 procent av alla vuxna amerikaner haft symtom från minst ett negativt psykiskt hälsotillstånd senaste året