På bilden ovan visar läraren William Marx i Pittsburg ett märkligt format valdistrikt som korsar fyra kommungränser, och förklarar för eleverna att valdistriktet är utformat utifrån statistik om hur många väljare som bor i ett område, med målet att ge en vinst till det ena eller andra partiet.

Det amerikanska befolkningen räknas vart tionde år, en uppgift som hanteras av den partipolitiskt obundna folkräkningsmyndigheten The United State's Census Bureau. Den här övningen, kallas The Census (vilket betyder folkräkning) sker genom att att myndigheten postar blanketter som invånarna i de Förenta staterna får fylla i, att de ringer upp eller till och med knackar dörr för att få en så exakt siffra som möjligt.

Eftersom befolkningsantalet och demografin ständigt förändras, folk flyttar ut och in får barn och dör, är det viktigt att veta hur många personer som bor inom ett visst område. Med folkräkningsuppgifterna som bas räknas det ut hur mycket federal finansiering en viss delstat ska få för bland annat skolor, sjukhus och infrastruktur.