Så hanterar Vad Vi Vet din personliga information

I samband med att vi flyttade tjänsten till Substacks plattform den 1:a april 2024 har vi överfört ett begränsat antal personuppgifter (epostadress och namn) till Substack för att kunna skapa nya konton för alla användare. Information om betalningsuppgifter hanteras även i fortsättningen av Stripe (vilket vi inte har tillgång till).

  • När migreringen till …

Keep reading with a 7-day free trial